Dienynas pristatytas užsienyje vykstančiose parodose pasinaudojant ES finansavimo galimybėmis
2015-05-29

Dienynas pristatytas užsienyje vykstančiose parodose pasinaudojant ES finansavimo galimybėmis 2014 m. rugsėjo 19 d. UAB „Nacionalinis švietimo centras“ pasirašė projekto UAB „Nacionalinis švietimo centras“ produkto pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose“, projekto kodas nr.: VP2-2.1-ŪM-04-K-05-097, finansavimo ir administravimo sutartį, finansuojamą pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo VP2-2.1-ŪM-04-K priemonę „Naujos galimybės“.
Pagrindinis projekto tikslas
 – didinti UAB „Nacionalinis švietimo centras“ produkto „Diaryium“ eksporto apimtis. Įgyvendinat projektą, buvo sudalyvauta 3 tarptautinėse užsienio parodose: 2014 m. lapkričio 27-30 d. Le Salon européen de l'éducation (Paryžius, Prancūzija), 2015 m. vasario 20-21 d. International Education Fair (Tbilisi, Gruzija), 2015 m. gegužės 20-23 d. Bett Brasil (San Paulo, Brazilija). Parodose UAB „Nacionalinis švietimo centras“ darbuotojai pristatė elektroninį dienyną „Diaryium“. Projekto įgyvendinimas lemė padidėjusį įmonės ir jos elektroninio dienyno „Diaryium“ žinomumą užsienio rinkoje. Įmonei užmezgus naudingus verslo ryšius su užsienio atstovais, bus didinamas įmonės ir viso sektoriaus eksportas. 
Užmegzti kontaktai – Parodų metu buvo užmegzti kontaktai su Prancūzijoje, Gruzijoje, Brazilijoje ir kitose Europos valstybėse įsikūrusiomis įmonėmis, įstaigomis ir kitomis organizacijomis, kurios susidomėjo UAB „Nacionalinis švietimo centras“ siūlomu produktu.  
Projekto finansavimas – Projektui įgyvendinti skirta 30870,31 Eur su PVM iš kurių 60 % - Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2014 m. lapkričio mėn. – 2015 m. gegužės mėn. 
 
Daugiau informacijos:
[email protected]
Tel.: (8 5) 210 1441