Funkcijos mokiniams

Mokiniams

 • Mokiniai elektroniniame dienyne "Mano dienynas" gali naudotis šiomis funkcijomis:
 •    pranešimais bendrauti su klasės draugais ir mokytojais;
 •    dalintis naujienomis ir mintimis su norimais žmonėmis;
 •    ieškoti naujų draugų;
 •    sudarinėti kontaktų grupes ir matyti prisijungusius norimos grupės narius;
 •    matyti užduotus namų ir klasės darbus;
 •    sekti savo pažangumo rodiklius, reitingą klasės ir mokyklos mastu;
 •    sekti tvarkaraštį ir jo pokyčius, matyti atostogų grafiką;
 •    matyti kontrolinių darbų, egzaminų grafiką ir rezultatus;
 •    matyti mokytojų pagyrimus/pastabas;
 •    atsakyti į sukurtas apklausas.