Tėvams/globėjams

Mokyklų

 • Mokinio tėvai ar globėjai elektroniniame dienyne "Mano dienynas" gali naudotis įvairiomis funkcijomis:
 • matyti vaikų pažymius, vaikams skirtus pagyrimus ir pastabas;
 • stebėti savo vaiko reitingą klasės ir mokyklos mastu;
 • gauti informaciją apie vaiko pasiekimus, pagyrimus/pastabas, pranešimus el. paštu;
 • sekti vaikų tvarkaraštį ir jo pakeitimus;
 • matyti vaikų klasės ir namų darbus;
 • matyti kontrolinių darbų, egzaminų grafiką ir rezultatus;
 • atsakyti į sukurtas apklausas;
 • matyti mokytojų ir mokinių atostogų grafiką;
 • matyti klasės vadovo sukurtas tėvų susirinkimų datas;
 • pranešimais bendrauti su vaiko mokytojais, mokyklos vadovybe ar kitų mokinių tėvais;
 • sudarinėti ir redaguoti norimas kontaktų grupes.

Darželių

 • Vaiko tėvai ar globėjai elektroniniame dienyne "Mano dienynas" gali naudotis įvairiomis funkcijomis:
 • užregistruoti vaiką į darželį;
 • peržiūrėti vaiko eilę darželyje;
 • užpildyti papildomą prašymą į darželį;
 • matyti vaiko grupės veiklą, nuveiktus darbus;
 • atsakyti į sukurtas apklausas;
 • peržiūrėti ir atsisiųsti jiems skirtus failus;
 • matyti darželyje ar grupėje vyksiančius tėvų susirinkimus;
 • pranešimais bendrauti su vaiko auklėtojais, darželio vadovybe ar kitų vaikų tėvais, dalintis naujienomis ir mintimis su norimais žmonėmis;