Funkcijos mokymo įstaigos nariams

Mokyklų

Administracija

 • Mokyklos administratorius elektroniniame dienyne "Mano dienynas" gali naudotis įvairiomis funkcijomis:
 • paskirti pavaduojantį mokytoją;
 • gauti mokyklos veiklos ataskaitas bei spausdinti ataskaitas, būtinas dienyno archyvavimui;
 • matyti visų mokinių ir mokytojų tvarkaraščius;
 • stebėti mokytojų darbo aktyvumą;
 • kurti apklausas visiems vartotojams;
 • suteikti skirtingas teises sistemoje mokyklos darbuotojams: soc. pedagogams, medicinos darbuotojams ir kitiems vartotojams;
 • matyti mokinių pažymius, gautus pagyrimus ir pastabas;
 • matyti visų klasių tėvų susirinkimų informaciją;
 • pranešimais bendrauti su kitais sistemos naudotojais;
 • ieškoti kitų mokymo įstaigų atstovų, komunikuoti su jais;
 • sudarinėti norimas grupes ir matyti prisijungusius norimos grupės narius.

Mokytojams

 • Mokytojai elektroniniame dienyne "Mano dienynas" gali naudotis įvairiomis funkcijomis:
 • patogiai pildyti dienyną ir matyti visą reikiamą informaciją viename lange;
 • paprastai ir greitai išvesti pusmečių ar trimestrų rezultatus;
 • matyti visą informaciją apie mokinių sveikatos duomenis, fizinio pasirengimo rodiklius ir informaciją apie mokinių tėvus;
 • gauti reikiamas ataskaitas;
 • kurti apklausas mokiniams ar jų tėveliams;
 • matyti klasės auklėtojų sukurtus tėvų susirinkimus;
 • pranešimais bendrauti su kolegomis, mokyklos vadovybe bei mokinių tėvais;
 • dalintis naujienomis ir mintimis su norimais žmonėmis;
 • ieškoti kitų mokymo įstaigų atstovų, komunikuoti su jais;
 • sudarinėti norimas grupes ir matyti prisijungusius norimos grupės narius.

Klasės vadovams

 • Klasės vadovai elektroniniame dienyne "Mano dienynas" gali naudotis įvairiomis funkcijomis:
 • stebėti kiekvieno savo klasės mokinio pažymius, mokytojų įvestus pagyrimus ir pastabas, stebėti kiekvieno savo klasė;
 • mokinio trimestro ar pusmečio pažangumą;
 • matyti savo klasei kitų mokytojų paskirtus kontrolinius darbus;
 • pateisinti mokinių praleistas pamokas;
 • peržiūrėti mokiniams įrašytus pagyrimus ir pastabas;
 • matyti visą informaciją apie mokinių sveikatos duomenis, fizinio pasirengimo rodiklius ir informaciją apie mokinių tėvus;
 • matyti mokinių individualius tvarkaraščius;
 • kurti apklausas savo klasės mokiniams ar tėveliams;
 • pateikti tėvams/globėjams informaciją popierinėje ataskaitoje (šiems neturint galimybės naudotis internetu);
 • organizuoti tėvų susirinkimus, kurių visa reikalinga informacija bus matoma tėveliams;
 • pranešimais bendrauti su kolegomis, mokyklos vadovybe bei mokinių tėvais;
 • dalintis naujienomis ir mintimis su norimais žmonėmis;
 • ieškoti kitų mokymo įstaigų atstovų, komunikuoti su jais;
 • sudarinėti norimas grupes ir matyti prisijungusius norimos grupės narius.

Darželių

Vadovams

 • Darželio vadovas elektroniniame dienyne “Mano dienynas” gali naudotis įvairiomis funkcijomis;
 • gauti darželio veiklos ataskaitas bei spausdinti ataskaitas, būtinas dienyno archyvavimui;
 • stebėti auklėtojų darbo aktyvumą;
 • kurti apklausas visiems vartotojams;
 • matyti visų grupių tėvų susirinkimų informaciją;
 • ieškoti kitų ugdymo įstaigų atstovų, komunikuoti su jais;
 • sudarinėti norimas grupes ir matyti prisijungusius norimos grupės narius;
 • greitai surasti ir matyti darželio darbuotojų kontaktus;
 • matyti visų darželio grupių sąrašus;
 • matyti vaikus laukiančius eilėje paskyrimo į darželį;

Auklėtojams

 • Auklėtojai ir kiti ugdomąja veikla užsiimantys darželio pedagogai elektroniniame dienyne "Mano dienynas" gali naudotis įvairiomis funkcijomis:
 • patogiai pildyti dienyną ir matyti visą reikiamą informaciją viename lange;
 • paprastai ir greitai suvesti savaitės planus ir siekius;
 • matyti visą informaciją apie vaikų sveikatos duomenis;
 • matyti tėvų kontaktine informacija;
 • gauti reikiamas ataskaitas;
 • kurti apklausas tėveliams ir kolegoms;
 • matyti darželio administracijos sukurtus tėvų susirinkimus
 • pranešimais bendrauti su kolegomis, mokyklos vadovybe bei vaikų tėvais;
 • dalintis naujienomis ir mintimis su norimais žmonėmis;
 • ieškoti kitų mokymo įstaigų atstovų, komunikuoti su jais;
 • sudarinėti norimas grupes ir matyti prisijungusius norimos grupės narius.