Apie sistemą

"Mano dienynas“ -  tai mokymosi tinklas, modernizuojantis ir palengvinantis kasdieninę mokymo ir mokymosi eigą. 
Tinklalapio principu veikianti sistema, skirta mokiniams, jų tėveliams, mokytojams bei mokyklos vadovybei, gali tapti nepakeičiamu įrankiu, nes ji ne tik pakeičia popierinio dienyno bei pažymių knygelės vaidmenį ir leidžia operatyviau ir paprasčiau fiksuoti įvertinimus, pamokų lankomumą, gauti reikiamas ataskaitas  iš bet kurios internetą turinčios prieigos, bet ir užtikrina patogų ir efektyvų socialinį grupinį ar asmeninį bendravimą  ir vienas kito pažinimą.
 
Kiekvienas šios sistemos naudotojas turi atskirą prisijungimo vardą ir slaptažodį, mato specialiai jam pritaikytas funkcijas ir aktualijas. Mokiniai stebi savo mokslo rezultatus, tvarkaraščio pasikeitimus, vidurkio pokyčius. Tėvai, net laikinai išvykę į užsienį, gali neatitrūkti nuo vaiko mokymosi rezultatų, lankomumo, matyti vaiko pažangumą bei reitingą, bendrauti su mokytojais bei klasės vadovais. Mokytojams nebereikia skaičiuoti pažymių vidurkių, praleistų pamokų, perrašinėti ataskaitų, o klasių vadovai aktyviai stebi savo klasės pažangumą, organizuoja jos veiklas, tėvelių susirinkimus ir t.t. Mokyklos vadovai daug operatyviau gauna informaciją apie mokyklos pažangumą, mokomuosius dalykus, mokytojus, tėvelius ir kitą reikalingą informaciją, gali pasiekti reikiamus dokumentus iš bet kurios pasaulio vietos.
 
Susipažinkite su "Mano dienyno" funkcijomis:

   Mokyklos administracijai
   Mokiniams
   Tėvams/globėjams
 
Detalų sistemos aprašymą pamatysite prisijungę prie sistemos.